• My Blog

    Handel og lån

    Internasjonal handel Dagens økonomiske og politiske system er bygget på handel. Det vil si at land er oppfordret og prøver etter beste evne å kjøpe og selge produkter til hverandre. Tanken stammer fra etter andre verdenskrig hvor man så at det vil være vanskeligere å gå til krig mot hverandre om man har store økonomiske interesser i hverandre. På denne måten har man bygget et system som gjør at vi som land er avhengig av andre land, at folk i disse landene faktisk kjøper og faktisk selger varer på best mulig måte fra oss. Arbeid og beliggenhet Når det er sagt er dette ofte i konflikt med andre aspekter av…