My Blog

Handel og lån

Internasjonal handel

Dagens økonomiske og politiske system er bygget på handel. Det vil si at land er oppfordret og prøver etter beste evne å kjøpe og selge produkter til hverandre. Tanken stammer fra etter andre verdenskrig hvor man så at det vil være vanskeligere å gå til krig mot hverandre om man har store økonomiske interesser i hverandre. På denne måten har man bygget et system som gjør at vi som land er avhengig av andre land, at folk i disse landene faktisk kjøper og faktisk selger varer på best mulig måte fra oss.

Arbeid og beliggenhet

Når det er sagt er dette ofte i konflikt med andre aspekter av det vi driver med. Er du et land så har du mange i dette landet som jobber med å produsere ting som du også kan kjøpe i andre land. Ser vi på Norge er det veldig mange ting som vi produserer i Norge som lett kan kjøpes billigere i utlandet. En av problemene med å kjøpe det billigere i utlandet er at arbeidere i Norge kanskje kan miste jobben fordi alle kjøper der hvor det er billigere.

Flere argumenterer for at dette er det viktigste med kapital, arbeidskraft og forskjellige land. Noen land er rikere og derfor ikke skapt for å gjøre visse ting som kan gjøre billigere i andre land. På denne måten søker pengene til der hvor ting er lettest eller billigst å produsere. Denne måten å tenke på og produsere på skaper effektivitet i arbeidsmarkedet. På den andre måten vil også folk som for dårlig betalt et sted søke til andre steder for å få bedre betalt der. Om betaling er det viktig at den som får til mye også har muligheten til å påvirke.

Starte en bedrift

Når vi ser på handel ser vi at det finnes mange fine muligheter for å starte bedrifter som driver med nettopp handel. Du kan produsere noe i et land og selge det i et annet land. Ser vi på dagens system er det mye produksjon av elektronikk og klær i Asia, mens det selges i Europa. Asia får mye av råvarene fra andre land igjen. Gruvedrift i Afrika sender metaller til Asia, mens bomull fra for eksempel sentral Asia går til Øst-Asia for klesproduksjon.

Ser du på mulighetene for oppstart av en bedrift kan det være greit å finne det billigste forbrukslånet du kan få tak i og sette opp et AS. Du starter da med å kjøpe noe for pengene for deretter å tjene penger når du selger det du har kjøpt. Etter små skritt har du betalt tilbake alle pengene du lånte og du har også fått tjent litt mer. Jo mer du fortsetter med dette jo bedre blir det. Hva som passer deg best avhenger selvfølgelig av hva du vil gjøre med deg selv. Det beste som finnes er å skape noe.

Kommentarer er skrudd av for Handel og lån